Cena akademika Quido Záruby 2018

Česká asociace inženýrských geologů, Slovenská asociace inženýrských geologů, Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství a společnost SG Geotechnika a.s. budou společně tak jako v předchozích letech i letos udělovat cenu Akademika Quido Záruby pro mladé geotechniky a inženýrské geology.
Návrhy přijímá tajemnice komise do 6. 4. 2018.

SG Geotechnika a.s.
Mlýnská 425/70
602 00 Brno
e-mail: sarka.dvorakova@geotechnika.cz

 

Cena je určena mladým inženýrským geologům a geotechnikům do 35 let za práce z oblasti geotechnického výzkumu, průzkumu i stavební praxe v oborech Mechanika zemin, Mechanika hornin, Inženýrská geologie, Podzemní stavby, Zakládání staveb, Geotechnický a Inženýrskogeologický průzkum, Environmentální geotechnika. 

Cena se uděluje každoročně v květnu u příležitosti Pražských geotechnických dnů za práce provedené zejména v předcházejícím kalendářním roce.

Vyhodnocení nominací provádí nezávislá komise složená ze zástupců:

 1. Česká asociace inženýrských geologů
 2. Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství
 3. Slovenská asociace inženýrských geologů
 4. Katedry geotechniky Stavební fakulty ČVUT Praha
 5. Katedry geotechniky Stavební fakulty STU Bratislava
 6. Katedry geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB Ostrava
 7. Ústav geotechniky Stavební fakulty VÚT Brno
 8. Ústavu hydrogeologie a inženýrské geologie, Přírodovědecké fakulty UK Praha
 9. Katedry inžinierskej geologie Prírodevedeckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
 10. Sponzor a organizátor SG Geotechnika a.s.

  

Nominaci na cenu může podat kdokoliv včetně nominovaného, zaměstnavatele či klienta.

 

Cena se skládá z:

 • diplomu
 • medaile akademika Záruby
 • sponzorování účasti laureáta ceny na mezinárodní konferenci související se zaměřením oceněného specialisty do výše 25 tis. Kč.

Oceněný kandidát přednese na téma, za které byl oceněn, krátký příspěvek (20 - 30 min.) v rámci semináře Pražských geotechnických dnů.

Cenu uděluje Česká asociace inženýrských geologů, Slovenská asociace inženýrských geologů, Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství  a společnost  SG Geotechnika a.s., která cenu také garantuje a zajišťuje veškeré organizační a koordinační práce související s jejím udělením.

 

Pravidla udílení Ceny akademika Quido Záruby naleznete zde.

Formulář pro nominaci za rok 2018 zde.