Oznámení klientům o změně bankovního účtu

Vážení obchodní partneři, oznamujeme vám, že s účinností od 1. 9. 2017 došlo ke změně banky, která vede účty naší společnosti, a proto vás žádáme o aktualizaci údajů ve vašich systémech pro zasílání veškerých plateb na nové bankovní účty dle následujícího určení:

 

1      pro platby v CZK používejte:

        účet č.                               7006931/0100

        IBAN                                 CZ18 0100 0000 0000 0700 6931

        SWIFT                               KOMBCZPPXXX

 

2      pro platby v EUR používejte:

        účet č.                                 27-7701360297/0100

        IBAN                                  CZ33 0100 0000 2777 0136 0297

        SWIFT                                KOMBCZPPXXX

 

Změnu proveďte ke dni 1. 9. 2017.

 

Ke změně bankovních účtů dochází z důvodu změny majitele společnosti SG Geotechnika a.s., kterým se s účinností od 1. 9. 2017 stává společnost PURUM KRAFT a.s.

Ujišťujeme vás, že veškeré další podmínky naší obchodní spolupráce a poskytovaných služeb zůstávají beze změny.

 

Oficiální dopis klientům, podepsaný vedením společnosti, si můžete přečíst zde.