4th International Seminar Earthwork in Europe

Ve dnech 19. - 20. 4. 2018 se v Madridu uskutečnil 4. mezinárodní seminář na téma Zemní práce v Evropě. Navázal na předchozí setkání odborníků na zemní práce z roku 2012 v Berlíně, roku 2009 v Londýně a roku 2006 v Paříži. Seminář završoval téměř desetileté úsilí  spojené s přípravou evropské normy EN 16907 Zemní práce. Dne 20.4.2018 (právě v době konání semináře) bylo ukončeno formální hlasování a řada norem EN 16907-1 až 6 byla přijata.

Nosnými tématy semináře byla jednak nová evropská norma na zemní práce, jednak využívání okrajových, alternativních a dalších sypanin v zemních pracích pro zajištění trvale udržitelného rozvoje.

Na semináři vystoupili s příspěvky Ing. Vítězslav Herle (Lightweight fills with expanded clay aggregates. Czech experience) a doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. (Steel slag and steelwork waste in earthworks and their swelling potential). Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. rovněž prezentoval práci pracovní skupiny WG7 Use of alternative materials in earthworks.

Při plenárním zasedání technického komitétu CEN 396 Earthworks byla schválen návrh českých účastníků, že další, v pořadí již pátý, seminář věnovaný zemním prací se bude konat v roce 2021 v Praze.  Tento návrh schválila i Česká silniční společnost, která se bude na pořádání semináře rovněž podílet. O přípravě semináře, tématech a dalších podrobnostech budou zaměstnanci SG geotechniky a.s. průběžně informováni.

 

 

Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.