Geotechnický dozor na stavbách pozemních komunikací

Tradiční odborný seminář pojedná dne 3. března 2020 v Praze o problematice geotechnického dozoru na stavbách podzemních komunikací. Ilustrován bude aktuální stav příprav norem v oblasti zemních prací a geotechniky, role geotechnika v týmu technického dozoru investora, kontrola kvality na stavbách a četné případové studie geotechnického dozoru na stavbách dálnic D3, D11 či D35, realizace PPP projektu výstavby R1 na Slovensku, či výstavby přístavních komunikací v Lotyšsku.

 

Na konferenci se svými příspěvky vystoupí
Ing. Vítězslav Herle – doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. – Ing. Helena Vosmanská, Ph.D. – Ing. Nora Badíková – Romans Arhipenko – Ing. Václav Veselý, Ph.D. – Ing. Jiří Záruba, MBA – Ing. Klára Malotová

 

Dokumenty ke stažení:

 

Fotogalerie