Pražské geotechnické dny 2018

Ve dnech 17. a 21. 5. 2018 proběhl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Akademii věd České republiky již 26. ročník Pražských geotechnických dnů (PGD) na téma Energy Geotechnics. I přes několik nečekaných nesnází, vyžadujících rychlé operativní řešení, které letošní ročník provázely, byla konference vydařená a vysoké úrovně i kvality, jak je u PGD zvykem. Zásluhy patří jak přednášejícím, tak organizátorům. 

Profesor R. Kerry Rowe z Queen´s University v Kanadě vedl čtvrteční seminář s názvem Landfills I have known: the Good, the Bad & the Ugly o problémových a sanace vyžadujících, ale i kvalitně provedených a fungujících skládkách na území Austrálie a Kanady. V hlavní přednáškový den se ujal také 26. Pražské geotechnické přednášky na téma Environmental Geotechnics: Looking back, Looking forward, přičemž obecněji shrnul poznatky z historie i své letité praxe a uvedl i novější postupy a vize budoucího nakládání s odpady.

Příští Pražské geotechnické dny (PGD 2019) proběhnou 13. a 14. 5. 2019 (AV ČR a PřF UK).

Sborník příspěvků v elektronické verzi z PGD 2018 si můžete prohlédnout zde.

Fotogalerie