SG Geotechnika partnerem soutěže, kde se odpad mění v poklad

Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelové odolné desky z použitých kabelů, lampa z porcelánových střepů, šperky s komponenty z vysloužilých hodinek – to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Účelem soutěže Přeměna odpadů na zdroje je povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšlely, jak použité materiály a nefunkční výrobky znovu využít. Ministerstvo proto vyhlásilo již druhý ročník této soutěže a SG Geotechnika se stala partnerem prestižního projektu.

Hlavním cílem soutěže je upozornit na nutnost přechodu ČR k oběhovému hospodářství. Otázka, co s odpady je o to ožehavější, že Čína oznámila zákaz dovozu vybraných odpadů z celého světa i ze zemí EU. Zákon o odpadech navíc od roku 2024 skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů zcela zakáže. Soutěž souzní s účelem naší společnosti, kterým je zacházet s odpady čistě, ekologicky a bezpečně s odpady jako zdroji do naší budoucnosti a využívat zpracování odpadů jako zdroje surovin nebo energie.

Vítané jsou všechny projekty, které dokážou znovu zpracovat druhotné suroviny nebo již použité výrobky. Z projektů, které letos uspějí, vytvoří MPO informační brožuru, kterou bude distribuovat na konferencích a seminářích věnovaných problematice oběhového hospodářství a zpracování odpadu. Výčet věcných ocenění pro jednotlivé kategorie uvádí MPO na webu https://druhotnasurovina.mpo.cz. Pro účast v soutěži je třeba pouze vyplnit jednoduchou přihlášku na webu soutěže. Vítězný projekt vybere odborná porota složená z odborníků na problematiku zpracování odpadů.

SG Geotechnika se stala významným partnerem soutěžní kategorie měst a obcí. Nejlepší oceněný projekt z této kategorie získá od naší společnosti voucher na snímkování dronem, fotogrammetrické měření a následné vytvoření 3D modelu objektu vytipovaného obcí. Cenu poskytujeme v rámci profesionálních služeb SG Geotechniky, která je největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice. Jsme vůdčí společností v celém rozsahu poskytovaných služeb, s cílem zvyšování kvality života, při současné minimalizaci dopadu na životní prostředí. Proto je pro nás téma odpadů a oběhového hospodářství jednou z hlavních priorit naší činnosti a strategie.

Podrobnosti o soutěži a kritéria jednotlivých kategorií zveřejnilo ministerstvo na adrese https://druhotnasurovina.mpo.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března 2018. Slavnostní ocenění vítězů proběhne letos v červnu v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Fotogalerie