Cena akademika Quido Záruby

Česká asociace inženýrských geologů, Slovenská asociace inženýrských geologů, Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství a společnost SG Geotechnika a.s. budou společně tak jako v předchozích letech i letos udělovat cenu Akademika Quido Záruby pro mladé geotechniky a inženýrské geology.

Návrhy přijímá tajemnice komise do 4. 4. 2017:

SG Geotechnika a.s.

Mlýnská 425/70

602 00 Brno

e-mail: sarka.dvorakova@geotechnika.cz

informace také na: www.geotechnika.cz

Cena je určena mladým inženýrským geologům a geotechnikům do 35 let za práce z oblasti geotechnického výzkumu, průzkumu i stavební praxe v oborech Mechanika zemin, Mechanika hornin, Inženýrská geologie, Podzemní stavby, Zakládání staveb, Geotechnický a Inženýrskogeologický průzkum, Environmentální geotechnika.

Cena se uděluje každoročně v květnu u příležitosti Pražských geotechnických dnů za práce provedené zejména v předcházejícím kalendářním roce. Vyhodnocení nominací provádí nezávislá komise složená ze zástupců:

  1. Česká asociace inženýrských geologů
  2. Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství
  3. Slovenská asociace inženýrských geologů
  4. Katedry geotechniky Stavební fakulty ČVUT Praha
  5. Katedry geotechniky Stavební fakulty STU Bratislava
  6. Katedry geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB Ostrava
  7. Ústav geotechniky Stavební fakulty VÚT Brno
  8. Ústavu hydrogeologie a inženýrské geologie, Přírodovědecké fakulty UK Praha

Pravidla pro udělování ceny za rok 2017 zde.

Formulář pro nominaci za rok 2017 zde.