Cena akademika Quido Záruby

Česká asociace inženýrských geologů, Slovenská asociace inženýrských geologů, Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství a společnost SG Geotechnika a.s. budou společně tak jako v předchozích letech i letos udělovat cenu Akademika Quido Záruby pro mladé geotechniky a inženýrské geology.

Návrhy přijímá tajemnice komise do 5. 4. 2019:
SG Geotechnika a.s.
Mlýnská 425/70
602 00 Brno
e-mail: sarka.dvorakova@geotechnika.cz
informace také na: www.geotechnika.cz

Cena je určena mladým inženýrským geologům a geotechnikům do 35 let za práce z oblasti geotechnického výzkumu, průzkumu i stavební praxe v oborech Mechanika zemin, Mechanika hornin, Inženýrská geologie, Podzemní stavby, Zakládání staveb, Geotechnický a Inženýrskogeologický průzkum, Environmentální geotechnika.
Cena se uděluje každoročně v květnu u příležitosti Pražských geotechnických dnů za práce provedené zejména v předcházejícím kalendářním roce. Vyhodnocení nominací provádí nezávislá komise složená ze zástupců:

1. Česká asociace inženýrských geologů
2. Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství
3. Slovenská asociace inženýrských geologů
4. Katedry geotechniky Stavební fakulty ČVUT Praha
5. Katedry geotechniky Stavební fakulty STU Bratislava
6. Katedry geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB Ostrava
7. Ústav geotechniky Stavební fakulty VÚT Brno
8. Ústavu hydrogeologie a inženýrské geologie, Přírodovědecké fakulty UK Praha


Pravidla pro udělování ceny za rok 2018 zde.

Formulář pro nominaci za rok 2018 zde.