Geodézie

Naši odborníci se podíleli na významných tunelových stavbách po celé republice (např. pražské metro) a také na řadě zahraničních projektů. Pracoviště inženýrské geodézie je vybaveno geodetickou technikou firem Leica a Trimble, která umožňuje plnit nejnáročnější požadavky zákazníků v ČR i v zahraničí.

Související služby:

 • geodetické práce v rámci geomonitoringu při výstavbě tunelů, zejména přesné (optické) konvergenční měření pro užití NRTM, sledování deformací terénu a objektů v poklesové zóně
 • geodetické práce pro ostatní geotechnické aplikace
 • vytyčování a zaměřování průzkumných geologických a hydrogeologických vrtů
 • měření prostorových deformací a přetvoření stavebních objektů vč. aplikace automatizovaného kontinuálního monitoringu
 • měření svislých posunů metodou přesné nivelace
 • mapovací práce pro projektovou činnost vč. podzemních prostor
 • geodetická část dokumentace skutečného stavu stavebních objektů
 • sběr dat pro GIS
 • tvorba a kontrola vytyčovacích sítí vč. aplikace GNSS
 • výkon činností ÚOZI
 • výkon činnosti HDM
 • speciální práce inženýrské geodézie dle dohody s ohledem na přístrojové vybavení
 • fotogrammetrické práce
 • laserové skenování
 • letecká fotogrammetrie s využitím UAV

 

Kontakt:

Ing. Václav Kudláček

+420 724 149 185

vaclav.kudlacek@geotechnika.cz