Geofos

Společnost GEOFOS, s.r.o. je přední slovenská geologická a geotechnická firma s dlouholetou tradicí a profesionálními zkušenostmi v inženýrské geologii, geotechnice, terénních měřeních, ekologii a geodézii. Svým klientům poskytuje komplexní služby v oblastech průzkumů, monitoringu, dozorů a konzultací v různých fázích plánování a výstavby silnic a dálnic, vodohospodářských staveb, tunelů a mostů, železnic a životního prostředí. Společnost byla založena v roce 1996. V roce 2005 získala majoritní podíl ve společnosti GEOFOS firma Stavební geologie - Geotechnika a.s., (dnes SG Geotechnika  a.s.), která je od roku 2017 součástí společnosti PURUM KRAFT a.s.

Společnost GEOFOS tvoří profesionální tým  odborníků a vrcholových specialistů s rozsáhlými zkušenostmi získanými na Slovensku i v mezinárodních projektech. Aktivně spolupracuje s vysokoškolskými pracovišti Slovenské technické univerzity, Univerzity Komenského a Žilinské univerzity. Je členem Slovenské tunelářské asociace, Slovenské asociace inženýrských geologů a mnoha dalších profesních organizací. Společnost má zavedený integrovaný systém řízení, ve kterém jsou propojeny systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentální systém řízení a systém řízení kvality. Systémy jsou pravidelně certifikovány.

V současnosti se společnost dynamicky rozvíjí a patří mezi slovenskou špičku v oblasti inženýrské geologie a geotechniky, zejména v aplikaci geotechniky pro podzemní stavby. Pro své klienty je vždy spolehlivým a profesionálním partnerem.

Nabídka prací:

 • Komplexní inženýrskogeologické, geotechnické a hydrogeologické průzkumy
 • Geologické průzkumy životního prostředí
 • Terénní měření in situ v oboru inženýrské geologie a geotechniky
 • Monitoring geologických faktorů životního prostředí
 • Geotechnický, hydrogeologický a hydrogeochemický monitoring
 • Sanace geologického prostředí a ekologických zátěží
 • Posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí (EIA)
 • Posudky, studie, poradenská a konzultační činnost v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie, geotechniky a životního prostředí
 • Geotechnický dozor staveb
 • Geologická dokumentace během výstavby stavebního díla (geologický dozor)
 • Stabilní a konsolidační analýzy násypů a zářezů
 • Návrhy sanací svahových deformací
 
Kontakt:
Ing. Václav Veselý
executive manager Geofos
tel.: +421 903511560
tel.: +420 724 133 390
 
 
 
Vlastníme certifikáty: