Geoinženýring

SG – Geoinženýring s.r.o. je specializovaná geotechnická firma se sídlem v Moravské Ostravě, která se zabývá projektováním, inženýringem a project managementem zejména inženýrských, podzemních a ekologických staveb a prováděním geotechnických a ekologických průzkumů, jakož i samostatnou realizaci výše uvedených staveb. SG − Geoinženýring je samostatný právní subjekt, který nabízí své služby především v Moravskoslezském kraji. SG – Geoinženýring v maximální míře kooperuje s renomovanými projektovými, stavebními a důlními firmami, i s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Ve spolupráci s místními specialisty je společnost schopna garantovat špičková řešení nejaktuálnějších problémů v regionu jako jsou důsledky poddolování pro zástavbu, výrony metanu, řešení termických procesů, sanace hald, bezpečnost práce v podzemí apod. Důležitou součástí spolupráce je technický rozvoj oboru, především v oblasti vývoje a zavedení do praxe mnoha speciálních, zejména měřicích zařízení. Dokladem úspěšného vývoje je řada osvědčení o zápisu užitného vzoru, která odborní pracovníci SG – Geoinženýring obdrželi v posledních letech od Úřadu průmyslového vlastnictví.

Kontakt:

Ing. Jiří Hájovský, CSc.

tel: +420 606 564 269

email: geoinzenyring@geoinzenyring.cz

www.geoinzenyring.cz