Inženýrská geologie

Dlouholeté zkušenosti z náročných projektů a znalost místních inženýrskogeologických poměrů jsou základem vysoké odbornosti našich pracovníků a umožňují nám podílet se na řešení těch nejnáročnějších úkolů v oboru a účastnit se přípravy i realizace významných inženýrských projektů.

SG Geotechnika a.s. nabízí mapovací, datové a technologické služby s využitím výhod pokročilých technologií v rámci GIS a ostatních informačních systémů.

Související služby:

 • Komplexní inženýrskogeologický průzkum pro všechny typy projektů
 • Inženýrskogeologický průzkum, monitorování a návrhy sanace sesuvných území
 • Inženýrskogeologický průzkum a zajišťování stability skalních stěn
 • Kvalifikované geotechnické dozorování realizace staveb
 • Odborné geotechnické konzultace při přípravě projektů i při jejich realizaci
 • Přebírky základových spar
 • Terénní a laboratorní geotechnické zkušebnictví
 • Průzkum, vyhledávání a sanace důlních děl
 • Inženýrskogeologické mapování a účelové regionální studie¨
 • Geologická dokumentace
 • Mikropetrografické analýzy zemin a skalních hornin
 • Stavebně technické průzkumy konstrukcí, ověřování hloubky založení objektů, pasportizace stavebních objektů
 • Průzkumy kontaminace zemin

 

Kontakt:

Mgr. Jiří Rout

+420 724 117 649

jiri.rout@geotechnika.cz