Koordinátor BOZP

Společnost poskytuje služby v oblasti BOZP, zejména pro činnost koordinátora BOZP na všech typech stavenišť včetně staveb infrastruktury, budov a vodohospodářských staveb.

Naše společnost má v oblasti stavební činnosti bohaté a mnohaleté zkušenosti. Jednou z nabízených služeb je rovněž činnost koordinátora BOZP na staveništi jak pro přípravnou fázi projektu (plán BOZP, konzultační činnost, poskytování odborných informací) tak pro fázi jeho realizace (plán BOZP a jeho průběžná aktualizace, kontrola BOZP na stavbě, koordinace zhotovitelů, svolávání kontrolních dnů BOZP, jednání se zadavatelem a zhotoviteli atd.).

Pro tuto činnost disponujeme všemi potřebnými oprávněními v souladu s legislativními požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb.

 

Kontakt:

Mgr. Dana Otrubová

tel.: +420 724 106 307

email: dana.otrubova@geotechnika.cz