Laboratorní zkoušky zemin a hornin

Nabízíme komplexní spektrum laboratorních zkoušek zemin, skalních hornin a kameniva. Provádíme rovněž vybrané zkoušky stavebních materiálů a ostatních materiálů - produkty antropogenní činnosti – produkty spalování, zásypových materiálů likvidovaných důlních děl, atd. Dále nabízíme terénní zkoušky na stavbách při kontrolách provádění zemních prací, zkoušky zemin a skalních hornin na povrchu terénu, v podzemí i v připravených vrtech, zatěžovací zkoušky pilot a mikropilot, měření integrity základových prvků ultrazvukem a poklepovou metodou, projektování a provádění komplexního geotechnického a stavebního monitoringu.

Podílíme se na řadě výzkumných úkolů, které zahrnují nestandardní zkoušky se širokou možností volby okrajových podmínek. Laboratoř vlastní osvědčení o akreditaci a neustále zvyšuje počet akreditovaných zkoušek.

 

Kontakt :

Mgr. Jana Němečková

tel.: +420 724 511 712

email: jana.nemeckova@geotechnika.cz