Laserové skenování

Při doporučené pracovní vzdálenosti do 50 m je přesnost určení prostorové polohy bodu 3 mm, pro modelovanou plochu je přesnost 2 mm. Rychlost skenování je jeden milion bodů za sekundu. Virtuální 3D model nasnímaného objektu je zobrazen ve formě tzv. mraků bodů a lze jej převést do CAD systémů ve 2D nebo 3D (AutoCAD, MicroStation).

Nový, panoramatický a vysokorychlostní skenovací systém ScanStation P20 významně obohacuje nabídku služeb inženýrské geodézie SG Geotechnika a.s. V porovnání s tradičními metodami získají klienti přesnější, spolehlivější a komplexnější výsledky zaměření, včetně 3D modelu.

vetřelec1 Hellboy


Vetřelec2Hellboy2

Kontakt:

Ing. Václav Kudláček

tel.: +420 724 149 185

email: vaclav.kudlacek@geotechnika.cz