Letecké práce

Využívání leteckých prací pro výškové inspekce, termografický průzkum či tvorbu mapových podkladů je efektivní a výhodné obzvláště díky celkové bezpečnosti metody a absenci nutnosti zastavení prací či dopravy, protože jde o bezkontaktní metodu. Společnost SG Geotechnika a.s. je držitelem „Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly“ vydaného Úřadem pro civilní letectví. V současné době společnost provozuje 2 bezpilotní systémy (UAS) s kamerami snímajícími ve třech spektrálních pásmech. S touto výbavou je SG Geotechnika a. s. schopna zajistit veškeré fotogrammetrické a termovizní snímkování v různých průmyslových odvětvích.

Naše přístroje
Vespadrones Xyris 6 je šestimotorový dron o vzletové hmotnosti 9 kg a nosnosti 3 kg s výměnným gimbalem pro různé senzory a balistickým záchranným systémem. Tento přístroj lze využít nejen pro plánování autonomních letů ke snímání středně velkých území ale i k pilotovaným letům pro speciální aplikace s využitím termokamery.

DJI Phantom 2 je čtyřmotorový dron o vzletové hmotnosti 1,25 kg. Díky své velikosti nabízí možnost snadné manévrovatelnosti v blízkosti objektů. Je vybaven RGB kamerou GoPro5 pro pořízení detailních fotografií těžko přístupných míst a je schopný letu i za nepříznivých klimatických podmínek.

Nabídka služeb

Průzkum území

 • termografický průzkum území
 • tvorba multispektrálních ortofoto map
 • znázornění výškopisu pomocí vrstevnic

Geologie

 • mapování skalních stěn
 • detekce pramenů a zavodněných území
 • identifikace starých drenážních systémů
 • tvorba řezů

Stavebnictví

 • podklad pro projekt - DMT - tvorba digitálního modelu terénu (povrchu)
 • archeologie – dokumentace, 3D modely
 • výpočty kubatur (haldy, lomy)
 • monitoring průběhu stavby
 • pasport komunikací (Inspekce liniových staveb) - podrobné ortofoto s rozlišením 1 cm
 • průzkum stavu nepřístupných míst (mostních konstrukcí)
 • termografická diagnostika staveb
 • monitoring průsaků hrází

Architektura

 • tvorba 3D modelů objektů včetně obarvení nepravými barvami z termografie
 • pohledové fotografie a videa
 • tvorba fotoplánů fasád

Ekologie, zemědělství, lesnictví

 • multispektrální průzkum zdravotního stavu vegetace NDVI
 • vyhledání zavodněných území
 • kontrola těžby dřeva (kubatury, pařezy)
 • vyhledání, sčítání a plašení zvěře
 • mapování škod způsobených zvěří nebo povodní

Energetika

 • termografická inspekce produktovodů – únik média
 • diagnostika fotovoltaických elektráren
 • průzkum detailů nepřístupných míst (sloupů vysokého napětí, větrných elektráren)

Letecké práce jsou moderní, efektivní a bezpečnou alternativní metodou k zajištění kvalitních datových podkladů pro široký okruh

Kontakt:

Ing. Václav Kudláček

tel.: +420 724 149 185

email: vaclav.kudlacek@geotechnika.cz

 

Ing. Filip Čermák

tel.: +420 724 302 108

email: filip.cermak@geotechnika.cz