Matematické modelování

Využíváme širokého spektra moderních geotechnických programových systémů

SG Geotechnika a.s. nabízí komplexní řešení všech úloh inženýrské praxe včetně řešení nejsložitějších geotechnických problémů. Využívá přitom širokého spektra moderních geotechnických programových systémů a dlouhodobých praktických zkušeností. Analýzy jsou prováděny v souladu s evropskými harmonizovanými normami.

Software a analýzy:

GEOSTUDIO – komplexní geotechnický a geoenvironmentální systém pro řešení úloh

PLAXIS 2D – řešení interakce konstrukcí se základovou půdou v rovině

PLAXIS 3D TUNNEL – analýza podzemních staveb ve 3D

PLAXIS 3D FOUNDATION – analýza stavebních jam a základových konstrukcí ve 3D

RESSA – dimenzování vyztužených svahů

MSEW – dimenzování vyztužených opěrných konstrukcí s lícovými prvky

GEO5 GABION – dimenzování gabionových stěn

 

Kontakt:

Ing. Ivona Novotná

tel.: +420 602 661 643

email: ivona.novotna@geotechnika.cz