Organizačná zložka Slovensko

Na slovenském trhu působí společnost SG Geotechnika a.s. již od roku 2004, kdy zde ještě jako firma Stavební geologie − Geotechnika, a.s. založila samostatnou organizační složku. SG Geotechnika a.s., Organizačná zložka Slovensko se, stejně jako mateřská společnost, zaměřuje na poradenství, supervizi, průzkum a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice, zakládání staveb, podzemních stavbách a také v oblasti životního prostředí. Využívá přitom poznatky a zkušenosti z téměř 90leté činnosti SG Geotechnika (a jejích předchůdců), v současnosti největší a nejstarší geotechnické konzultační společnosti v České i Slovenské republice.

Kontakt:

Ing. Zuzana Hreusová

tel.: +420 602 484 167

email: zuzana.hreusova@geotechnika.cz