Podzemní stavby

Naše společnost a pracoviště podzemních staveb disponuje celou řadou báňských a stavebních odborníků, proto se naše inženýrská činnost zaměřila na geotechnické dozory těchto složitých staveb. Postupně se díky zájmu investorů a především odborníků z řad podzemního stavitelství začala tato činnost, po vzoru vyspělých evropských "tunelářských" velikánů, rozšiřovat na nabídku služeb s názvem komplexní "Geotechnický monitoring podzemních staveb", který se prakticky stal hlavním předmětem činnosti Pracoviště podzemních staveb vzniklo v 90. letech minulého století.

Jeho prvním velkým projektem, na kterém se intenzivně pracovníci tohoto pracoviště podíleli, byla výstavba podzemního plynového zásobníku Háje u Příbrami (dnes KZP Háje). Po dokončení tohoto projektu (rok 1998) se na přelomu milénia v českém stavebním prostředí začaly stále více budovat podzemní stavby, jako jsou kolektory, podzemní štoly či tunely. Naše společnost a pracoviště podzemních staveb disponuje celou řadou báňských a stavebních odborníků, proto se naše inženýrská činnost zaměřila na geotechnické dozory těchto složitých staveb. Postupně se díky zájmu investorů a především odborníků z řad podzemního stavitelství začala tato činnost, po vzoru vyspělých evropských "tunelářských" velikánů, rozšiřovat na nabídku služeb s názvem komplexní "Geotechnický monitoring podzemních staveb", který se prakticky stal hlavním předmětem činnosti SG Geotechnika a.s..

Dalšími významnými činnostmi pracoviště podzemních staveb jsou stavební dozory a geotechnické dozory náročných podzemních konstrukcí a posuzování vlivu podzemních staveb na stabilitu terénu. V neposlední řadě naše pracoviště nabízí služby kvalifikovaných expertů z báňského oboru, kteří se v tomto specifickém prostředí zabývají několika oblastmi jako je např. likvidace, zajišťování či rekonstrukce starých nebo opuštěných důlních děl. Ve spolupráci s inženýrskými geology, geotechniky, stavebními inženýry a báňskými projektanty je pracoviště podzemních staveb schopné nabízet komplexní služby v podzemním a báňském stavitelství.

Specializované služby:

  • Geotechnický monitoring
  • Informační systém geotechnického monitoringu - BARAB®
  • Zajišťování, sanace a likvidace starých důlních děl
  • Pasportizace objektů
  • Stavební dozor při výstavbě tunelových (inženýrských) staveb

 

Kontakt:

Ing. Václav Kudláček

tel.: +420 724 149 185

email: vaclav.kudlacek@geotechnika.cz