Povrly - Děčín, model skalního masívu

Cílem zadání bylo vyhotovení 3D modelu skalních masivů v okolí I. tranzitního železničního koridiru na trati 090 - Ústí nad Labem - Děčín v km 528,350 až 529,950 a následné generování vrstevnicového plánu a příčných řezů jako podklad projektu zvýšení stability skalních masivů. Pro tento cíl byla zvolena kombinace dvou metod – 3D pozemního laserového skenování a letecké digitální fotogrammetrie s využitím bezpilotního letadla (UAV).

Dodané služby

  • pozemní 3D laserové skenování
  • letecká bezpilotní fotogrammetrie
  • spojení a transformace mračen z obou metod
  • vyhotovení 3D modelu - DMT
  • 2D příčné řezy
  • generování vrstevnic
  • výpočet povrchu zasíťovaného území

Výzva

Zhotovení digitálního modelu terénu skalního masivu přilehlého k I. železničnímu koridoru

Náš přístup

Využití výhod kombinace metod letecké stereofotogrammetrie a pozemního 3D laserového skenování

Výsledek

3D model, příčné řezy, vrstevnice – ideální podklad pro projekt sanace skalního masivu

Jméno klienta

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Termín dokončení

03/2017