Loukov - výstavba skladových kapacit

Výstavba čtyř železobetonových nádrží na pohonné hmoty o celkovém objemu 4 x 35 000 m3, průměr jedné nádrže je 48 m a výška 24 m. Tento objem zvýšil kapacitu ČEPRO, a.s. o 8%. Výstavba proběhla ve svahované stavební jámě, na jižním okraji zajištěné dvojicí pilotových stěn. Vlastní nádrže jsou zělezobetonové předpjaté a byly založeny na desce o max. tloušťce 1,2 m. Poprvé byla v ČR použita sklolaminátová výstelka místo ocelové. Nádrže byly po dokončení překryty zpětným zásypem z vyztužené zeminy a povrch byl ozeleněn.        

Dodané služby

Komlexní geotechnická spolupráce na projektu, jejíž součástí bylo zejména:

  • definitivní návrh umístění nádrží
  • způsob založení a garance velikosti sedání
  • stabilita a zabezpečení stavební jámy
  • způsob provedení zpětného zásypu nádrží
  • stálý geotechnický dozor
  • geotechnický monitoring celé stavby

Celá koncepce geotechnického řešení byla založena na využití numerického modelování a příslušného kontrolního sledování

Výzva

Zvýšení skladového objemu pohonných hmot největšího areálu v ČR výstavbou 4 velkokapacitních nádrží s unikátní koncepcí

Náš přístup

Komplexní geotechnický servis stavby zahrnující rozhodnutí o umístění nádrží, způsobu založení, zabezpečení hluboké stavební jámy, návrhu vyztuženého zpětného zásypu a provádění dlouhodobého monitoringu

Výsledek

Provedení jedinečné konstrukce v náročných podmínkách, předání stavby ve stanoveném termínu a hodnoty monitorovaných veličin pohybující se v mezích stanovených výpočty

Jméno klienta

ČEPRO, a.s., Praha

Termín dokončení

2010-10-09 22:00:00