Metro IV C2- komplexní monitoring

IV. provozní úsek trasy C2 představuje prodloužení ze stanice Ládví přes stanice Prosek I a Prosek II do Letňan. Délka trasy činí 4,6 km a je řešena jako dvoukolejný tunel, z poloviny ražený NRTM, z poloviny hloubený. Všechny tři stanice jsou hloubené.

Stavba úseku metra IV.C2 (Ládví – Letňany) navazuje na úsek trasy metra IV.C1 (Nádraží Holešovice – Ládví).

Dodané služby

 • zpracování projektu geomonitoringu
 • geotechnická a geologická dokumentace v průběhu ražeb
 • komplexní geotechnický monitoring
 • hydrogeologický monitoring
 • konvergenční měření
 • geodetická měření na povrchu
 • geodetická měření na objektech
 • prohlídky objektů a měření na trhlinách, měření nákonů
 • extenzometrická měření
 • inklinometrická měření
 • měření zatížení primárního ostění tlakovými poduškami
 • georadarová měření
 • pasportizace
 • supervizní, poradenská a konzultační činnost
 • řízení a vyhodnocování monitoringu pomocí informačního systému Barab®

Výzva

Prodloužení trasy metra C ze stanice Ládví do Letňan

Náš přístup

Komplexní geomonitoring sloužící k optimalizaci ražeb a k řízení rizik v průběhu výstavby

Výsledek

Rozšíření dopravní obslužnosti a zkrácení doby přepravy

Jméno klienta

Dopravní podnik hl. města Prahy

Termín dokončení

2008-10-11 22:00:00