Pravčická brána - fotogrammetrické a termovizní snímkování

SG Geotechnika spolupracuje s Národním parkem České Švýcarsko již od jeho vzniku v roce 2000. Během této spolupráce proběhla celá řada činností od sanace skal přes projektové práce a 3D laserové skenování až po letecké termovizní snímkování.

Cílem objednávky bylo vyhotovení 3D modelu Pravčické brány, kvantifikování ploch opadu zralé pískovcové krusty a potažení 3D modelu texturou vzniklou z termovizního snímkování. Pro tento cíl byla zvolena metoda letecké digitální fotogrammetrie s využitím bezpilotního letadla (UAV) s následnými výpočty a modelováním ve fotogrammetrickém software.

Dodané služby

  • přesné zaměření geodetických bodů
  • zpracování leteckých snímků do podoby mračna bodů
  • transformace mračen do S-JTSK
  • vyhotovení 3D modelu
  • identifikace ploch opadu
  • temovizní průzkum

Výzva

Kvantifikace ploch opadu a zobrazení tepelných anomálií na modelu tělesa Pravčické brány

Náš přístup

Realizace série letů v náročných klimatických podmínkách za dodržení všech zákonných a bezpečnostních postupů

Výsledek

3D model podává dostatečnou představu o rozložení teplot a výsledné výměry o procentu opadnuvší pískovcové krusty

Jméno klienta

Národní park České Švýcarsko

Termín dokončení

11/2016