Tunely Lochkov - 3D zaměření skutečného stavu primárního ostění tunelových trub

Praha – tunely Lochkov – 3D zaměření skutečného stavu primárního ostění dvou a třípruhové tunelové trouby.

Cílem zaměření bylo porovnání skutečného stavu primárního ostění s projektovou dokumentací. Zasahující místa ostění do projektovaného obrysu definitivního ostění byla zhotovitelem odstraněna (broušením).

Dodané služby

Měření bylo provedeno laserovým skenerem Leica HDS 3000. Výsledky měření byly zpracovány do tvaru příčných řezů a mapy odchylek rozbalené plochy tunelového ostění od nominálního profilu, kde je barevnou stupnicí vyjádřena velikost této odchylky.

Výzva

Zjištění skutečného stavu primárního ostění tunelových trub po zahájení provozu

Náš přístup

Zaměření primárního ostění laserovým skenerem Leica HDS 3000

Výsledek

Porovnání skutečného stavu ostění s projektovou dokumentací pro ověření před instalací definitivního ostění

Jméno klienta

Hochtief CZ a.s., Praha

Termín dokončení

2008-10-19 22:00:00