SG Geotechnika

SG Geotechnika a.s. je s více než 90 letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice. Až do roku 2009 ji obchodní partneři i odborná veřejnost znali pod názvem Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Od 30.6.2013 až do 1.1.2017 je firma součástí společnosti ARCADIS, nejprve jako ARCADIS Geotechnika a.s., později jako ARCADIS CZ a.s., přičemž k 1. 1. 2017 se firma vrátila k původnímu názvu SG Geotechnika a.s. Posledním důležitým milníkem v historii SG Geotechnika je datum 1. 9. 2017, kdy se jejím majitelem stává společnost PURUM KRAFT a.s.

Současná SG Geotechnika a.s. plynule navazuje na první inženýrskogeologické pracoviště v ČR, které v roce 1926 založil pozdější akademik a prezident IAEG, profesor Quido Záruba. V roce 1930 pak další významný český geotechnik, profesor Alois Myslivec, zřídil v Praze první československou laboratoř mechaniky zemin. Tato laboratoř je stále důležitou součástí SG Geotechnika a.s. a zůstává největším a nejlépe vybaveným pracovištěm svého druhu v České republice.

Jedinečnost, úspěšnost a síla SG Geotechnika a.s. spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě dlouholeté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů.

Je jedinou firmou na českém trhu, která svým klientům nabízí zcela komplexní řešení geotechnických problémů. Zároveň jako jediná firma v České republice disponuje úplnými vlastními kapacitami v laboratorním a terénním geotechnickém zkušebnictví, včetně monitoringu, geofyzikálních a seismických měření a také 3D skenování, leteckých prací, modelování.

Zaměřuje se na poradenství, supervize, průzkum, monitoring a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice, zakládání staveb, podzemních stavbách a též v oblasti životního prostředí. Ve své nabídce má i project management inženýrských a ekologických staveb. SG Geotechnika a.s. působí v České a Slovenské republice a ve svých osmi pobočkách zaměstnává více než 130 odborníků.
SG Geotechnika a.s. se významně podílí na normalizační a metodické činnosti.

 

 

 

Politika integrovaného systému řízení SG Geotechnika a.s.