Silnice a železnice

Modernizace hlavních železničních tratí v České republice byla zahájena v roce 1995. Od samotného počátku rozsáhlých stavebních prací působila Stavební geologie – Geotechnika a.s. (mezi roky 2009 - 2016 ARCADIS divize Geotechnika a dále ARCADIS CZ a.s.), nyní SG Geotechnika a.s. jako geotechnický konzultant Českých drah a nyní Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

SG Geotechnika a.s. poskytuje služby při přípravě a realizaci stavebních prací na železničních stavbách.

Související služby:

  • Georadarová měření v etapě průzkumu i po dokončení stavby
  • Geotechnický průzkum pražcového podloží
  • Geotechnický, stavebnětechnický a diagnostický průzkum umělých staveb (mosty, zdi a propustky)
  • Geotechnický, stavebnětechnický a diagnostický průzkum tunelů (nových i stávajících)
  • Návrh konstrukce pražcového podloží
  • Konzultace při řešení geotechnické problematiky v rámci zpracování projektové dokumentace
  • Geotechnický dozor při realizaci železničních staveb (železniční svršek, železniční spodek, umělé stavby)
  • Kontrolní zkoušky zemních plání a konstrukčních vrstev, laboratorní zkoušky materiálů podkladních vrstev a kameniva kolejového lože
  • Kontrolní laboratorní a polní zkoušky související s budování železničních tratí a jejich opravou a údržbou
  • Průzkumy, projekty a realizace prací na zajištění skalních stěn a svahů

 

Kontakt:

Ing. Milan Novák

tel.: +420 724 218 661

email: milan.novak@geotechnika.cz