Supervize staveb

Související služby:

  • projektování, provádění, sledování a vyhodnocování sanačních prací
  • dekontaminace saturované i nesaturované zóny
  • nakládání s odpady, vzniklými při sanačních pracích
  • demolice kontaminovaného zdiva a staveb
  • monitoring všech složek životního prostředí po ukončení sanace
  • supervize sanačních prací

 

Kontakt:

Ing. Jiří Záruba

+420 602 269 160

jiri.zaruba@geotechnika.cz