Terénní zkoušky a monitoring

Nabízíme terénní zkoušky na stavbách při kontrolách provádění zemních prací, zkoušky zemin a skalních hornin na povrchu terénu, v podzemí i v připravených vrtech, zatěžovací zkoušky pilot a mikropilot, měření integrity základových prvků ultrazvukem a poklepovou metodou, projektování a provádění komplexního geotechnického a stavebního monitoringu.

 

Kontakt:

Ing. Michal Kvarda

tel.: +420 602 207 842

email: michal.kvarda@geotechnika.cz