Výzkumná a vědecká činnost

Při řešení úkolů aplikovaného výzkumu ze všech odvětví stavební a environmentální geotechniky SG Geotechnika a.s. s výhodou využívá vlastní pracoviště numerického modelování geotechnických problémů, moderně vybavené laboratoře geomechaniky a pracoviště terénních zkoušek a monitoringu.

Společnost úzce spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd i dalšími vědeckými institucemi podle povahy řešeného problému. Tato skutečnost garantuje, že zkušenost a know-how pracovních týmů společnosti SG Geotechnika a.s. odpovídá vždy současnému stavu oboru. Výsledky našich výzkumných úkolů a projektů lze najít v řadě domácích i zahraničních publikací.

 

Kontakt:

Ing. Jiří Záruba

tel.: +420 602 269 160

email: jiri.zaruba@geotechnika.cz