Životní prostředí

Pracovníci naší firmy mají oprávnění pro projektování a řízení technických prací při odstraňování starých ekologických zátěží, především pro sanace průmyslových areálů, rekultivace starých skládek odpadů a odstraňování následků po důlní činnosti.

Pro každou organizaci může provoz jejích zařízení a provozování podnikatelské činnosti představovat celou řadu bezpečnostních a ekologických rizik. Převzetí těchto rizik a minimalizace jejich dopadu může pro výsledky firmy i pro její pověst znamenat významný přínos.

SG Geotechnika a.s. poskytuje inženýrské služby v oblasti ochrany životního prostředí - povolení dle zákona o ovzduší, dle zákona o odpadech, dle zákona o vodách.

 

Kontakt:

Mgr. Aleš Kunovjánek

tel.: +420 724 055 113

email: ales.kunovjanek@geotechnika.cz