Geotechnické služby

SG Geotechnika a.s. je s více než 90 letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice.

V oblasti geotechniky poskytuje SG Geotechnika a.s. komplexní geotechnické služby. Patří mezi ně například laboratoř geomechaniky, pracoviště inženýrské geologie, aplikovaná geotechnika, numerické modelování, laserové skenování, letecké práce, sanace skalních stěn či pracoviště geofyziky. Díky tradici, úrovni a investicím do vlastního technického i lidského rozvoje nabízí SG Geotechnika a.s. špičková řešení.

Prohlédnout naše reference

Co děláme

 • Geotechnika

  SG Geotechnika a.s. je s více než 90 letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice.

 • Inženýrská geodézie

  Pracoviště inženýrské geodézie nabízí své služby již od roku 2000. Činnost pracoviště je nedílnou součástí komplexních a náročných zakázek společnosti SG Geotechnika a.s. - ať už se jedná o dodávání potřebných dat v rámci geotechnického monitoringu při budování podzemních staveb, mapování sesuvů nebo přesné zaměřování objektů. Pracoviště inženýrské geodézie je vybaveno geodetickou technikou firem Leica a Trimble, která umožňuje plnit nejnáročnější požadavky zákazníků v ČR i v zahraničí.

 • Geofyzika

  Nespornou výhodou použití geofyzikálních metod je jejich rychlost, mobilita, nedestruktivnost, ekologická čistota a významná ekonomická úspornost oproti klasickým metodám inženýrskogeologického průzkumu. Geofyzikální průzkum umožňuje doplnit bodová zjištění z vrtů, štol a zkoušek pro přesnější interpretaci.

 • Inženýrská geologie

  Inženýrská geologie ve společnosti SG Geotechnika a.s. má dlouholetou tradici sahající až k zakladateli oboru v Čechách prof. Quido Zárubovi. Během více než 90 leté historie společnosti získali naši specialisté bohaté zkušenosti při realizaci inženýrskogeologických průzkumných prací i při geotechnických dozorech na celé řadě významných staveb v Čechách, na Slovensku i v zahraničí.

 • Koordinátor BOZP a bezpečnosti práce na pracovišti

  Společnost SG Geotechnika a.s. má pro svou práci zavedený a plně funkční dynamický systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který plně odpovídá požadavkům ČSN OHSAS 18001:2008. Management BOZP je společně s managementy QMS a EMS součástí jednotného integrovaného systému managementu IMS.

 • Laboratorní zkoušky zemin a hornin

  Laboratoře SG Geotechniky v Praze mají více než osmdesátiletou tradici. Patří mezi nejlépe vybavená pracoviště svého druhu v České republice s největší kapacitou prováděných zkoušek.

 • Laserové skenování

  Technologie laserového skenování umožňuje bezkontaktní prostorové zaměřování, trojrozměrné modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor nebo libovolného terénu na vzdálenost až 120 m s mimořádnou rychlostí, přesností, kompletností a bezpečností.

 • Letecké práce

  Společnost SG Geotechnika a.s. je držitelem „Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly“ vydaného Úřadem pro civilní letectví. V současné době provozuje 2 profesionální drony schopné létat v autonomním režimu. Drony jsou osazeny: klasickou RGB kamerou pro viditelné spektrum snímání, termografickou kamerou pro dlouhé infračervené spektrum a multispektrální kamerou pro blízké infračervené spektrum. S touto výbavou je schopna zajistit veškeré fotogrammetrické a termovizní snímkování.

 • Matematické modelování

  Nedílnou součástí geotechnického projektování a monitoringu jsou geotechnické výpočty a numerické modelování, které specialisté SG Geotechnika a.s. provádějí již více než 50 let.

 • Podzemní stavby

  Pracoviště podzemních staveb vzniklo v 90. letech minulého století. Jeho prvním velkým projektem, na kterém se intenzivně pracovníci tohoto pracoviště podíleli, byla výstavba podzemního plynového zásobníku Háje u Příbrami (dnes KZP Háje). Po dokončení tohoto projektu (rok 1998) se na přelomu milénia v českém stavebním prostředí začaly stále více budovat podzemní stavby, jako jsou kolektory, podzemní štoly či tunely.

 • Pozemní stavby

  SG Geotechnika provádí stavební dozory, pasportizace objektů, projektovou přípravu a inženýring při výstavbě a rekonstrukcích pozemních staveb.

 • Silnice a železnice

  Fungující doprava a infrastruktura jsou nezbytnou součástí našich obcí, měst a dokonce i celých ekonomik. S ohledem na rychle rostoucí světovou populaci je přitom klíčové, aby vše, co vytvoříme, vydrželo dlouhá léta. S nárůstem světové populace vzrůstá i potřeba nových železnic, tunelů, přístavů a elektráren. To znamená, že projektování a výstavba musí nejen splňovat současnou poptávku, ale zároveň předvídat budoucí požadavky na kapacitu, snižovat dopad na životní prostředí a zvyšovat kvalitu života těch, kterým slouží.

 • Supervize staveb

  Pracovníci naší firmy mají oprávnění pro projektování a řízení technických prací při odstraňování starých ekologických zátěží, především pro sanace průmyslových areálů, rekultivace starých skládek odpadů a odstraňování následků po důlní činnosti.

 • Terénní zkoušky a monitoring

  Při řešení úkolů aplikovaného výzkumu ze všech odvětví stavební a environmentální geotechniky SG Geotechnika a.s. s výhodou využívá vlastní pracoviště numerického modelování geotechnických problémů, moderně vybavené laboratoře geomechaniky a pracoviště terénních zkoušek a monitoringu.

 • Výzkumná a vědecká činnost

  Práce na významných výzkumných úkolech financovaných z veřejných prostředků patří po dlouhá léta k tradičnímu portfoliu pracovních aktivit společnosti.

 • Životní prostředí

  Všichni si pro svůj život zasloužíme čisté a bezpečné prostředí. Firmy i vlády si dnes stále více uvědomují potřebu brát při svém rozhodování v úvahu i životní prostředí.

Aktuality

Zveřejněno 05.11.2019

Geotechnický dozor na stavbách pozemních komunikací

Přečíst si
Zveřejněno 20.09.2019

Konference Podzemní stavby Praha 2019

Přečíst si
Zveřejněno 20.09.2019

Budoucí úsek dálnice D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy

Přečíst si
Zveřejněno 06.09.2019

První část nového letiště Istanbul, považovaného za největší letiště světa, byla úspěšně uvedena do provozu

Přečíst si
Zveřejněno 27.05.2019

Pražské geotechnické dny letos přiblížily problematiku komplexních řešení nestabilních území

Přečíst si

Spolupracujeme

Reference

Hranická propast - 3D model

jaro 2017

Prohlédnout referenci

I/53 Miroslav Branišovice, podrobný GTP

Ředitelství silnic a dálnic, správa Brno

Prohlédnout referenci

D35 Janov – Opatovec, podrobný GTP

Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice

Prohlédnout referenci

Metro IV C2- komplexní monitoring

Dopravní podnik hl. města Prahy

Prohlédnout referenci

Tunely - Nové spojení-monitoring

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Prohlédnout referenci

Tunely Lochkov - 3D zaměření skutečného stavu primárního ostění tunelových trub

Hochtief CZ a.s., Praha

Prohlédnout referenci

Loukov - výstavba skladových kapacit

ČEPRO, a.s., Praha

Prohlédnout referenci

Hřebeč - dlouhodobý monitoring sesuvu

Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice

Prohlédnout referenci

Pravčická brána - fotogrammetrické a termovizní snímkování

Národní park České Švýcarsko

Prohlédnout referenci

Povrly - Děčín, model skalního masívu

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Prohlédnout referenci

Vysoký Kamýk, propagační fotografie a video

Obec Všetec

Prohlédnout referenci

I/53 Znojmo - Lechovice, podrobný GTP

Ředitelství silnic a dálnic, správa Brno

Prohlédnout referenci

Kontaktní údaje

 • Ing. Petr Kučera
  +420 606 105 016
  petr.kucera@geotechnika.cz
 • Mgr. Lucie Bohátková
   +420 724 218 792
   lucie.bohatkova@geotechnika.cz